Почетна Балкан Извештај: Дали скопјани пијат квалитетна вода?

Извештај: Дали скопјани пијат квалитетна вода?

од nenad
1 минути читај за
Извештај: Дали скопјани пијат квалитетна вода?

ЈП Водовод и канализација-Скопје со цел подобра информираност на граѓаните на град Скопје, го објавува неделниот извештај за квалитетот и безбедноста на водата за пиење, добиен од анализите спроведени во Секторот за санитарна контрола, кој е всушност прва лабораторија во државата која го акредитира своето работење според стандардот ИСО17025:2018.

Секторот за санитарна контрола во периодот 22.04.2024 до 26.04.2024 зема 149 примероци за физичко-хемиска и 149 примероци за микробиолошка анализа на вода за пиење од 41 мерни места во град Скопје.

Согласно добиените резултати од испитувањата, сите примероци ОДГОВАРААТ на Правилникот за барања за безбедност и квалитет на водата за пиење (Службен весник на РМ, бр.183/18).

Извор : Kurir.mk

MAX HOSTING Д-р Виолета Фидановска

Извештај: Дали скопјани пијат квалитетна вода?

ДОБРО УТРО е дневен информативен портал. Информациите се од секојдневни !

Дизајн GLOBAL NET. Хостирано од MAX HOSTING